icon email cpclogisticsvn@gmail.com
icon clock Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 22h
icon call 0971.900.144

Hợp đồng mua bán quốc tế là gì? Vai trò của hợp đồng mua bán quốc tế

Xếp hạng: 3.8 / 5 ( 0 lượt đánh giá)

Hợp đồng là mẫu chứng từ cần thiết trong bất cứ hoạt động giao dịch thương mại nào. Hợp đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu, được gọi là hợp đồng thương mại quốc tế là chứng từ buộc phải trong bộ chứng từ. Vậy vai trò của hợp đồng mua bán quốc tế là gì?

Hợp đồng mua bán quốc tế là gì?

Sale contract là gì? Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán các loại mặt hàng mà trong đấy, hàng hóa được chuyển dịch thông qua biên giới của một Quốc Gia, tại hai vùng lãnh thổ. Biên giới có thể là biên giới lãnh thổ địa lý hay biên giới có tính pháp lý tuy nhiên không dịch chuyển trong cùng một lãnh thổ.

Quy định của Luật Thương mại hiện hành đã chỉ rõ mua bán hàng hóa quốc tế bắt buộc phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hay bằng hình thức khác có giá trị tương đương về mặt pháp lý.

Hợp đồng mua bán quốc tế là gì?

Cũng theo quy định của Luật này thì mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức nhập khẩu, tạm nhập, xuất khẩu, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hoặc chuyển khẩu.

Đặc điểm của hợp đồng mua bán quốc tế là gì?

Trước khi nói về vai trò của hợp đồng mua bán quốc tế, hãy cùng tìm hiểu những đặc điểm cần có của Sale contract là gì? Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, người soạn thảo hợp đồng phải lưu ý những đặc điểm như sau:

STICK DO Chủ thể của giao một hợp đồng thương mại quốc tế hợp pháp phải có trụ sở thương mại tại ít nhất hai nước khác nhau hoặc có nơi cư trú khác nhau.

STICK DO Đối tượng của hợp đồng này là HÀNG HÓA được vận chuyển từ khu vực pháp lý này tới khu vực pháp lý khác.

STICK DO Đồng tiền để tính giá trị hàng hóa cũng như thanh toán là ngoại tệ đối với một hay cả hai bên.

STICK DO Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế là những điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế và pháp luật của một số quốc gia.

Ðiều kiện hiệu lực của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Theo Bộ luật Thương mại Việt Nam điều 81 quy định hợp đồng mua bán quốc tế có hiệu lực nếu có đầy đủ các nội dung sau đây:

STICK XANH (a) Chủ thể của hợp đồng là bên mua cũng như bên bán bắt buộc có đủ tư cách pháp lý.

STICK XANH (b) Hàng hóa theo hợp đồng là hàng hoá được phép mua bán theo quy định của pháp luật.

STICK XANH​​​​​​​ (c) Hợp đồng mua bán quốc tế nên có các nội dung chủ yếu mà luật pháp đã quy định.

STICK XANH​​​​​​​ (d) Hình thức của hợp đồng phải là văn bản.

Ðiều kiện hiệu lực của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Dưới đây chúng ta phân tích bốn (04) vấn đề nói trên.

ten xanh Về điều kiện (a): Chủ thể của hợp đồng mua bán quốc tế. Về phía Việt Nam, theo nghị định 57/1998/NÐ – CP ngày 31/7/1998, bắt buộc là doanh nghiệp đã có đăng ký kinh doanh (theo thủ tục thành lập doanh nghiệp) cũng như đã đăng ký mã số kinh doanh XNK tại cục Hải Quan tỉnh, thành phố.

Doanh nghiệp không được phép xuất nhập khẩu một số mặt hàng cấm xuất nhập khẩu. Ðối với mặt hàng được phép NK, XK cần buộc phải xin được hạn ngạch (trường hợp hàng thuộc nhà nước quản lý bằng hạn ngạch) hay được giấy phép (trường hợp hàng thuộc diện nhà nước quản lý bằng giấy phép kinh doanh XNK).

ten xanh Về điều kiện (b): Đối tượng hợp đồng bắt buộc phải là các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu theo các văn bản pháp luật hiện hành.

ten xanh Về điều kiện (c): Nội dung của hợp đồng bao gồm các điều khoản, mà theo điều 50 của Luật thương mại buộc phải có. Ðó là: Tên hàng, Số lượng, Ðịa điểm cũng như thời gian giao nhận hàng, Quy cách chất lượng, Giá cả, Phương thức thanh toán.

Ngoài ra các bên có khả năng thoả thuận thêm những điều khoản khác cho hợp đồng.

ten xanh Về điều kiện (d): Hình thức hợp đồng bắt buộc là hình thức văn bản. Có thể là bản hợp đồng (hoặc bản thoả thuận) có đủ chữ ký của hai bên, hoặc cũng có thể là thư từ, điện tín, điện chữ, thư điện tử bao gồm:

Chào hàng + Chấp nhận chào hàng = Hợp đồng đã giao kết 

hay 

Ðặt hàng + Xác nhận đặt hàng = Hợp đồng đã giao kết

Vai trò của hợp đồng mua bán quốc tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hiện nay

Hợp đồng thương mại (sale contract) là một trong những chứng từ cần thiết trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây được xem là ràng buộc cần phải có giữa bên cung cấp dịch vụ, sản phẩm và bên mua dịch vụ, sản phẩm.

Vai trò của hợp đồng mua bán quốc tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hiện nay

Vai trò của hợp đồng mua bán quốc tế trong giải quyết tranh chấp. Sale contract sẽ giúp các tranh chấp được giải quyết tại tòa án kinh tế của nước người bán, người mua hay một nước thứ ba được chỉ định trong hợp đồng. Thậm chí có thể giải quyết qua trọng tài được chỉ định nếu như có.

Tuy nhiên, trên thực tế đối với một số hợp đồng thương mại có trị giá thấp thì hợp đồng thương mại dường như chỉ có một vai trò đơn giản chính là bill thanh toán và là thủ tục thông quan hàng hóa. Đối với đơn hàng nhỏ thì việc giải quyết tranh chấp ít khi xảy ra vì chi phí để tổ chức thường rất lớn thậm chí vượt luôn cả giá trị hợp đồng.

Cấu trúc của hợp đồng thương mua bán quốc tế là gì?

Cấu trúc của Sale contract là gì? Một hợp đồng mua bán quốc tế thường gồm có hai phần: Những thông tin cần thiết (representations) và những điều khoản, điều lệ (terms and conditions)

Những thông tin cần thiết phải thể hiện

ten do Tên hợp đồng, số hiệu hợp đồng.

ten do Ngày tháng, địa điểm thực hiện ký kết hợp đồng.

ten do Phần mở đầu: Tên, địa chỉ của từng chủ thể tham gia.

ten do​​​​​​​ Phần chính: Bao gồm một số điều khoản của hợp đồng.

ten do Đại diện những bên ký và đóng dấu.

Các điều khoản trong hợp đồng

Về hình thức và cách trình bày của hợp đồng có thể là không giống nhau giữa các hàng hóa hoặc doanh nghiệp tuy nhiên một bản hợp đồng sẽ bao gồm những điều khoản căn bản như sau:

Các điều khoản trong hợp đồng

ten xanh do Điều khoản về tên hàng (Commodity): Tên hàng kèm với nơi sản xuất, quy cách của hàng hóa, công dụng, nhãn hiệu, mã code,...

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản về chất lượng (Quality): Thông tin kỹ thuật, hệ thống tiêu chuẩn, mô tả hàng hóa,...

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản về số lượng (Quantity): Được tính theo độ dài, khối lượng hay thể tích, Trọng lượng cả bao bì, Trọng lượng tịnh, Trọng lượng tịnh thuần túy,...

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản giao hàng (Shipment/Delivery): Thời hạn giao hàng, Địa điểm, Giao hàng từng phần (nếu có),...

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản về giá cả (Price): Đơn vị tiền tệ của giá cả, mức giá, kỹ thuật quy định giá cả, khoản giảm giá,...

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản thanh toán (Payment): Đồng tiền thanh toán, thời hạn trả tiền, hình thức trả tiền, những chứng từ làm căn cứ trả tiền.

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản bao bì, mã ký hiệu (Packing and Marking): Yêu cầu về chất lượng bao bì, phương thức đóng gói, đóng 1 lần hay nhiều lần; ký mã hiệu trên bao bì (nhãn ship hàng, nhãn thông tin hàng hóa),...

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản về bảo hành (Warranty): Quy định dòng bảo hành, Quy định thời hạn bảo hành, Quy định loại lỗi bảo hành.

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản về phạt hay bồi thường thiệt hại (Penalty): Mức phạt hay bồi thường để giải quyết tranh chấp khi có bên không thực hiện đúng nghĩa vụ.

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản về bảo hiểm (Insurance): Bên có trách nhiệm cũng như chịu phí mua bảo hiểm, mức mua bảo hiểm là bao nhiêu, bàn giao chứng thư bảo hiểm cho người thụ hưởng.

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản bất khả kháng (Force Majeure): Quy định những tình huống gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mà các bên không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất trong tình huống đó.

ten xanh do​​​​​​​ Điều khoản về khiếu nại (Claim): Văn bản khiếu nại, phụ thuộc khiếu nại, chứng từ giám định chứng minh thiệt hại, thời hạn khiếu nại.

ten xanh do​​​​​​​ Trọng tài (Arbitration): Đề cập những phương pháp giải quyết tranh chấp trong TMQT như Thương lượng, Hòa giải, Trọng tài, Tòa án, Án lệ.

Nội dung giới thiệu sơ bộ về Sale contract là gì? Hợp đồng mua bán quốc tế là gì? Vai trò của hợp đồng mua bán quốc tế để các bạn tìm hiểu. Mọi thắc mắc, góp ý yêu cầu tư vấn xin liên hệ qua >>>Hotline 0971 900 144<<< hay Hotmail cpclogisticsvn@gmail.com của công ty CPC Logistics, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất cho các bạn.

Từ khóa:

Hợp đồng mua bán quốc tế là gì, Vai trò của hợp đồng mua bán quốc tế

Bài viết liên quan

icon call